Flămânzi - oraşul meu natal

Oraşul Flămânzi, nume de referinţă, simbol al spiritului de dreptate a ţaranului român, este situat în partea de sud a judeţului Botoşani, pe cursul mijlociu al râului Miletin, având ca vecini comunele: Copălău, Prajeni, Frumuşica şi Hlipiceni.
Oraşul este situat într-o zona colinară, dar forma de relief predominantă este şesul cu mici zone inundabile, terenul fiind inclus în zona a treia de fertilitate. Ca poziţie strategică localitatea este aşezată de-a lungul drumului european E58 care este, de fapt, principala artera rutieră care leagă judeţul Botoşani de judeţele din sud şi mai ales de judetele Iaşi, Bacău, Vaslui, Neamţ. Localitatea se întinde pe o suprafaţă de 10.884 ha în care sunt
cuprinse atât terenurile agricole pe care se cultivă cereale, plante tehnice, oleaginoase, vii, paşuni şi imaşuri cât şi peste 1.700 ha de pădure.Ca număr de locuitori oraşul Flămânzi este considerat a fi a treia localitate din judeţ având peste 12.683 de suflete dispuse atât în oraşul Flămânzi cât şi în satele aparţinătoare Chiţoveni şi Prisacani.    

Printre amenajările edilitare gospodareşti localitatea dispune de un ansamblu de locuinţe de peste 300 apartamente construite din fondul de stat, două aducţiuni de apă prin pompare din Siret şi o aducţiune prin cădere, 6 şcoli şi 12 grădiniţe cu peste 1.900 de elevi, din care un Grup Şcolar cu liceu şi scoală profesională, un centru cultural, 8 biserici, 4 cabinete medicale, O Unitate de Asistenţă Medico-Socială cu 45 de paturi şi un centru de permanenţă cu salvare, în acestea lucrând 5 medici şi peste 15 cadre medii, două dispensare veterinare cu doi medici şi altele.

Oraşul Flămânzi are o istorie bogată fiind atestată documentar încă din secolul XVI, anul 2005 fiind un an jubiliar când se sărbătoresc 400 de ani de atestare documentară a localităţii, dar pe teritoriul ei s-au găsit vestigii arheologice care dovedesc aşezări pe acest teritoriu încă din epoca primitivă şi antică. Totuşi localitatea s-a făcut cunoscută atât în ţară cât şi în străinătate ca fiind locul de unde a izbucnit Marea Răscoală Ţărănească din anul 1907, devenind simbolul setei de dreptate a ţăranului român. Documente ale acestui eveniment se găsesc atât în miniexpoziţia din cadrul Consiliului Local cât şi la muzeul din Botoşani şi arhivele statului din Botoşani şi Iaşi, precum şi la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi.

Datorită importanţei geostrategice (fiind situat la egală distanţă de oraşele Botoşani şi Hârlău şi pe principala arteră de comunicaţie cu celelalte judeţe) cât mai ales istorice, fosta comună a devenit oraş în anul 2004 şi este compus din fostele sate Flămânzi, Cordun, Poiana, Nicolae Bălcescu, Bosînceni, Chiţoveni şi Prisacani.
Sursa: primariafl.ro