Modelul ontologic

Temeiul fiinţei trebuie să fie acelaşi, oriunde ar apărea ea şi în ea însăşi. Trebuie să existe un cifru al fiinţei, sau un cod al ei; dar cel mai potrivit este să spunem: un model, înţeles ca un procedeu arhetipal. Iar "procedeu" ar exprima clar faptul că fiinţa nu este un gata-împlinit, ci că, în afara diversităţii ei lăuntrice, are şi un proces al acestei diversităţi. Mai mult decât de fiinţă dinainte dată, se poate vorbi de "intrare în fiinţă". De ce prinde ceva fiinţă în loc să rămână în haos? cum prinde fiinţă? şi cum este fiinţa, ca să prindă şi cuprindă lucrurile?
(Constantin Noica, Devenirea întru fiinţă)

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu